Ekosystemtjänst är när naturen själv utför tjänster gratis åt oss. Hur mycket av vårt dricksvatten renas i princip helt av naturen?


10%
30%
50%Du behöver 14 droppar för att skapa din egen våtmark! Svarar du fel så förlorar du en droppe...