Vilket av detta är en ekosystemtjänst?


Flugor och andra insekter lägger ägg i komockan.
Insekter och fåglar städar och sprider ut näringen från komockan i betesmarken.
Människor tar bort komockor för hand.



Du behöver 14 droppar för att skapa din egen våtmark! Svarar du fel så förlorar du en droppe...