På 1800-talet rätades och kulverterades många åar och bäckar för att man skulle få mera åkermark. Hälften av Rååns å-fåra försvann på detta sätt. Är en rak eller slingrande å bäst för vattenkvalitet och djurliv?


Rak.
Det är ingen skillnad.
Slingrande.Du behöver 14 droppar för att skapa din egen våtmark! Svarar du fel så förlorar du en droppe...