Männen dikar ut marken. Varför?


De vill vattna åkern
De vill göra åkrarna torrare
De gör en skyttegravDu behöver 12 droppar för att skapa din egen våtmark! Svarar du fel så förlorar du en droppe...