Varför gör man nya våtmarker? Vad stämmer bäst?


Man vill odla fisk. Man vill minska översvämningar. Man vill rena vattnet.
Man vill öka biologisk mångfald. Man vill rena vattnet. Man vill minska översvämningar.
Man vill rena vattnet. Man vill jaga änder. Man vill öka biologisk mångfald.Du behöver 14 droppar för att skapa din egen våtmark! Svarar du fel så förlorar du en droppe...